Lutz Möller Keiler Schakal 2013

Lutz Möller Afrika April 2013

Keiler + Schakal = Strecke zu legen

Trägerschuß | Gnu rennt | 327 m Oryx | Zwei Knalldämpfer | Nils | Schakale u. Geier | Streifengnu | Weißwedelgnu spitz | Oryx am Weg | Weißwedelgnu -Springbock | Giraffen | Eland | Bache mit Frischling, Taube | Überläufer | Keiler + Schakal = Strecke zu legen

Keiler Keiler + Schakal LM 7 mm Rem. Mag. Ausschuß aus Träger

Ausschuß

Merkel KR1 mit Beute Jagdwagen

Trägerschuß | Gnu rennt | 327 m Oryx | Zwei Knalldämpfer | Nils | Schakale u. Geier | Streifengnu | Weißwedelgnu spitz | Oryx am Weg | Weißwedelgnu -Springbock | Giraffen | Eland | Bache mit Frischling, Taube | Überläufer | Keiler + Schakal = Strecke zu legen